Installation

Vi installerar alla typer av värmepumpar, luftvärmepumpar, luft/vatten värmepumpar, bergvärme och frånluftsvärmepumpar.

För frånluftsvärmepumpar, bergvärme och luft/vatten värmepumpar vill vi alltid göra ett platsbesök för att kunna lämna pris samt för eventuell dimensionering.
För luftvärmepumpar så kan vi erbjuda pris på standardinstallation enligt nedan.


Standardinstallation luftvärmepump 4550:- inkl. moms
Efter ROT avdrag.
Följande ingår:

  • 5m isolerade kylkopparrör samt kanal
  • håltagning i lättforcerad vägg (trä/lättbetong)
  • elanslutning mot befintlig arbetsbrytare alternativt stickpropp på inomhusdel, fast elanslutning offereras separat.
  • tätning av genomgångshål
  • väggstativ med vibrationsdämpare.
  • genomgång av funktioner vid överlämning
  • fri teknisk support via telefon under värmepumpens livslängd.
  • Grovstädning.